Základní škola Vida

Škola v regionu, kde se rodiče zajímají o vzdělávání!

Přidejte se k nám a pojďme spolu tvořit školu!

ředitel vybrán

10/2023

Zahájení výstavby

09/2025

Otevření školy pro žáky

09/2024

Nástup budoucího ředitele

Naše vize je jasná

“Chceme moderní, otevřenou a vizionářskou školu s komunitními prvky zaměřenou na potřeby dětí, do které se děti těší. Školu s vysokou kvalitou vzdělávání, s individuálním přístupem a stojící na demokratických hodnotách a principech.”

Každým dnem blíž svému cíli

aktuality

už se staví zdi

Unikátní, zbrusu nová a moderní budova základní školy VIDA. Její základy jsme položili v říjnu 2023 a na realizaci se spolupodílí společnosti PKS a Metrostav. Kapacita školy je až pro 810 žáků ze spádové oblasti především Chýně a Hostivice.

Karel derfl

Projekt vzniku nové Základní školy VIDA považuje za velkou pedagogickou výzvu a příležitost využít své dosavadní zkušenosti. Karel Derfl rád objevuje nové věci, rád nad věcmi přemýšlí, vymýšlí a představuje si různé možnosti… „Protože to, co si dovedeme představit, dokážeme i uskutečnit!“

nikdy sami

Základní škola Vida je škola s živoucí komunitou, kde děti budou objevovat a růst. Škola, kde zřizovatel pro školu dýchá: umí podporovat, ví, jak odbřemenit, ale pedagogický leadership nechává na ředitel-ce/i. Škola pro 21. století, s novou budovou a nastavením na spolupráci.

Vida je to tady!

karel derfl bude řediteleM

Od 1.9. 2024 nastoupí na pozici manažera a následně po registraci školy nastoupí na funkci ředitele Základní školy Vida!

 

Karel Derfl 04 FOTO Dan Pražák

Naše škola

BUDOVA

Stavba školy probíhá dle projektu vítězného návrhu, který vytvořili ov architekti s.r.o, Lotyšská 646/10, 160 00 Praha 6. Budova je navržena až pro 810 žáků a její dominantou je pobytová střecha a velký sportovní areál ke škole přiléhající.

Náklady na stavbu atakují jednu miliardu korun a financování se dělí do několika zdrojů. Hlavní část Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Modernizační fond (t.č. zažádáno), město Chýně a město Hostivice a Středočeský kraj.

MODERNÍ = moderní vybavení, moderní přístup, moderní metody

OTEVŘENÁ = otevřenost novým impulzům, otevřenost zpětné vazbě, otevřenost k jinakosti, fyzická otevřenost budovy

VIZIONÁŘSKÁ = vize zřizovatele, vize ředitele a školy, vizionářský přístup ke vzdělávání i komunitě

Svazková škola

Svazková škola je školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem obcí Chýně a Hostivice, v poměru dvou třetin pro Chýni a jedné třetiny pro Hostivici. Chýně v roce 2019 oslovila Hostivici s možností spolupráce na společné základní škole především z důvodu těsného sousedství Chýně s lokalitou Hostivice jih a s tím související školskou turistikou. Obě města se shodla na společném záměru a od té doby se starostka Chýně a v současné době předsedkyně svazku snaží tento cíl naplnit ve spolupráci se sněmem delegátů obou obcí. Rozsah povinností a oprávnění obcí při zajišťování vzdělávání a školských služeb je pro všechny obce stejný

Svazek obcí Chýně – Hostivice